Dd project izstrādā izstāžu, muzeju ekspozīciju un digitālo ekspozīciju, kā arī to elementu projektus. Dd project produkts ir unikāli, kompleksi un radoši risinājumi augstas kvalitātes ekspozīciju realizēšanai. Mūsu projekti ir mākslinieciksi augstvērtīgi, un tajos pēc vajadzības tiek izmantots viss mūsdienu ekspozīciju tehnoloģiju spektrs. Lielu uzmanību pievēršam saturam - tas ir pielāgots ekspozīcijas mērķiem, strukturēts, viegli uztverams un skatītājam draudzīgs. Katra projekta izstrāde ietver izpētes un projektēšanas posmus.

Izpēte

Izpēte ir projekta izstrādes posms, kurā tiek apzināta projekta specifika un formulēti tā mērķi, kā arī savākti projekta izstrādei nepieciešamie materiāli. Tieši šajā darba posmā cieša sadarbība ar pasūtītāju ir visnepieciešamākā. Darba gaitā vienojamies par nepieciešamo speciālistu piesaisti un veidojam konkrētajam projektam atbilstošu darba grupu.

Projektēšana

Projektēšana ir izstrādes posms, kurā tiek atrasti risinājumi izpētes laikā formulētajām problēmām. Balstoties uz projekta mērķiem, tiek radīta koncepcija, kas ietver izšķiršanos par konkrētajai situācijai visatbilstošāko galaprodukta vizuālo tēlu, vēstījumu, sižetisko attīstību un struktūru. Visbeidzot tiek sagatavots tehniskais projekts.

Dd project pakalpojumi

Izstādes un ekspozīcijas

  • Izstāžu un muzeju ekspozīciju izstrāde
  • Satura izpēte un dizains
  • Ekspozīciju funkcionālā plānošana
  • Ekspozīciju mediju plāna izstrāde
  • Interjera un apgaismojuma dizains un projektēšana
  • Tehniskā projekta sagatavošana