Mēs, Dd project, piedāvājam augstas kvalitātes izstāžu un muzeju ekspozīciju projektus.

Uzņēmums

Dd project ir veidojies, paplašinot mūsu darbības areālu, kurā sākotnēji lielākoties ietilpa digitālu multimediju izstrāde. Šobrīd uzņēmums rada kompleksus ekspozīciju projektus. Katrs mūsu projekts ir unikāls, un tā izstrādei tiek piesaistīti dažādu nozaru profesionāļi, kuru radošā pieeja, individuālā pieredze un saskaņotais darbs ļauj radīt augstas kvalitātes produktus.

Klienti

Dd project klienti vēlas radošus, unikālus produktus un individuālu pieeju. Katrs mūsu darbs rodas ciešā sadarbībā ar pasūtītāju. Vienīgi pastāvīgā dialogā ar klientu ir iespējams radīt produktus, kas pilnībā saskan ar mūsu pasūtītāja specifiskajām vajadzībām, kā arī atbilst kontekstam un auditorijai, kam tie ir paredzēti.

Kompleksi risinājumi

Laika gaitā  Dd project pakalpojumu klāsts un klientu loks ir ievērojami paplašinājušies. Pieredze konkrētu projektu realizēšanā mums ir ļāvusi saprast, ka kvalitatīva un kompleksa produkta radīšanai nepieciešama integrēta pieeja. Mūsu projektos mediju arhitektūras izstrāde notiek saskaņā ar saturisko izpēti, digitālais dizains nav nošķirts no tradicionālajāiem medijiem, un projektēšanas process ir cieši saistīts ar ražošanas vajadzībām. Attīstot mūsu projektus, esam izveidojuši komandu, kas spēj šādu integrētu pieeju realizēt.

Produkti

Dd project izstrādā izstāžu, muzeju ekspozīciju un digitālo ekspozīciju, kā arī to elementu projektus. Muzeja ekspozīcija mūsdienās ietver multimediju programmas, animācijas, digitālas spēles, vides objektus un citus mākslinieciskus un saturiskus elementus. Dd project nodrošina kompleksus un radošus risinājumus augstas kvalitātes ekspozīciju izstrādei.

Stāsts

Mūsu pieredze rāda, ka projekta veiksme ir atkarīga no tā, vai produktā izdodas iedzīvināt stāstu. Šim stāstam jābūt mūsdienīgam, saistošam un viegli uztveramam. Tajā teksti, attēli, skaņas, animācija apvienojas vienā veselumā un iegūst jēgu. Tieši prasme atrast īsto stāstu mums palīdz radīt kvalitatīvas ekspozīcijas.

Mūsu sasniegumi

Dd project veiksmīgi strādā gan Latvijā, gan ārpus tās. Esam izstrādājuši tādu nozīmīgu projektus kā, piemēram, Latvijas Tautas frontes muzeja pastāvīgā ekspozīcija un Gobustānas petroglifu muzeja Azerbaidžānā pastāvīgā ekspozīcija. 2013. gadā mūsu veidotais Gobustānas muzejs ieguva Eiropas gada muzeja (Europena Museum of the Year) žūrijas speciālbalvu.

Mūsu klienti

  • Azerbaidžānas Kultūras un Tūrisma Ministrija
  • Baku Vecpilsētas administrācija
  • Balvu pilsētas Dome
  • Jēkabpils Vēstures muzejs
  • Jelgavas pilsētas dome
  • Jūrmalas pilsētas muzejs
  • Latvijas Banka
  • Latvijas Tautas frontes muzejs
  • Rīgas Kultūras aģentūra
  • Rīgas Motormuzejs