Ziemeļlatgales nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma centra pastāvīgās ekspozīcijas projekts
2008

Ziemeļlatgales nemateriālā kultūrvēstures mantojuma centra ekspozīcijas mērķis ir aktualizēt un skaidrot nemateriālā kultūras mantojuma būtību un nozīmi gan pagātnē, gan mūsdienās. Centrā ir apzinātas šim reģionam raksturīgās amatu prasmes, tautas mākslas un tradīcijas. Centrs ne tikai dokumentē Ziemeļlatgales nemateriālo mantojumu, bet aktīvi piedalās tā kopšanā un aizsardzībā.

Dd project izveidotā ekspozīcija ar dažādu mediju palīdzību parāda Ziemeļlatgales nemateriālā mantojuma daudzveidību un bagātību. Ar dažādu mediju palīdzību nemateriālais mantojums tiek materializēts un demonstrēts apmeklētājiem. Nemateriālā mantojuma centrs nav tradicionāls muzejs, tas ir orientēts uz aktīvu līdzdalību vietējās kopienas dzīvē, tāpēc arī ekspozīcija ir veidota kā atvērta sistēma, kas paredz centra apmeklētāju iesaistīšanos tās aktualizēšanā.