Preiļu muižas kapelas kapeņu ekspozīcijas projekts
2015

Preiļu muižas kapela ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Dd ir izstrādājis projektu ekspozīcijai, kas būs apskatāma kādreizējo muižas īpašnieku, Borhu dzimtas, kapenēs kapelas pagrabstāvā. Ekspozīcijas uzdevums ir pēc iespējas saglabāt pašreizējo telpas vidi un kapeņu atmosfēru. Lai netraucētu apmeklētāju kustību, ekspozīcijas lielākā daļa ir izvietota uz apļveida konstrukcijas, kas ieskauj kapeņu centrālo padziļināto daļu. Šai metāliskajai konstrukcijai ir papildus nozīme, jo tā iezīmē aprises celtnei, kas šajā vietā atradās pirms 1817. gadā tika uzbūvētā pašreizējā Borhu kapela un kuras pamati ir atsegti arheoloģiskajos izrakumos.

Ekspozīcija saturiskais pamats ir trīs tēmas: “Kapelas vēsture”, “Borhu dzimta” un “Preiļu muiža”. Līdzās šīm pamattēmām apmeklētājs ekspozīcijā var uzzināt vairākas leģendas par Borhu dzimtu. Ieslēdzot kādu no četrām instalācijām, apmeklētājs var noklausīties audio stāstu, kuru pavada projekcija uz kapeņu centrālā joma griestiem.