Latvijas Bankas informācijas centra "Naudas pasaule" pastāvīgās ekspozīcijas projekts
2014

Latvijas Bankas informācijas centra “Naudas pasaule” projekts ir veidots tā, lai ekspozīcija sasniegtu trīs savstarpēji saistītus mērķus: veicinātu vispārīgu sapratni par finanšu sistēmas darbību, uzskatāmi parādītu Latvijas Bankas nozīmi Latvijas un Eiropas finanšu sistēmā, kā arī nodemonstrētu saistību starp Latvijas Bankas lēmumiem un Latvijas iedzīvotāju ikdienas dzīvi.

Ekspozīcija ir veidota kā vide, kas rosina apmeklētājus to apgūt aktīvi, līdzdarboties un radoši izpausties. Tā apelē pie apmeklētāju pieredzes, vienlaicīgi to bagātinot un aicinot viņus dalīties tajā ar citiem. Ekspozīcijas dizaina mērķis ir pēc iespējas uzsvērt ekspozīcijai atvēlēto telpu raksturu, vienlaicīgi radot mūsdienīgu un multimediālu ekspozīciju. Tajā ir izmantoti bankas vēsturiskā interjera elementi, kas atgādina par to, ka apmeklētājs atrodas nevis abstraktā muzejā, bet vēsturiskās un unikālās telpās.