Ķemeru daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra ekspozīcijas projekts
2018

Dd ir sagatavojis pastāvīgās ekspozīcijas projektu daudzfunkcionālajam dabas tūrisma centram, kas atradīsies Ķemeros. Ekspozīcija balstās četros principos: informēšana, izglītošana, iesaistīšana un izklaidēšana. Tā ir veidota kā vide, kas apmeklētājiem rosina aktīvi izzināt Jūrmalas dabu gan pašā daudzfunkcionālajā centrā, gan ārpus tā sienām. Apmeklētāji iepazīst Jūrmalai raksturīgākos biotopus – purvus, jūras krastu, pļavas, mežus, upes un ezerus. Atsevišķi izceltas vairākas mūsdienās īpaši aktuālas tēmas – dabas aizsardzība un klimata izmaiņas. Saturiski ekspozīcija ir ļoti bagāta un balstās Latvijas Universitātes pētnieku zināšanās un pieredzē, tāpēc viens no ekspozīcijas veidošanas uzdevumiem bija atrast veidu, kā šīs zināšanas un pieredzi atklāt saprotamā un visiem apmeklētājiem saistošā veidā.

Ekspozīcija sastāv no vairākām vidēm, kas atšķiras pēc rakstura un atmosfēras. Visā ekspozīcijā mūsdienu mediji ir kombinēti ar dabas materiāliem un iespēju fiziski mijiedarboties ar eksponātiem. Ekspozīcijas centrālo asi veido ar ūdeni pildīts sekls, bradājamais baseins, kas reprezentē upi. Apmeklētāji nokļūst nosacītā jūras krastā, kur visaptveroša projekcija ļauj izjust kontrastu starp Baltijas jūras vētru un pludmales laiku. Viņi var nonākt pazemē un ar interaktīvas projekcijas palīdzību pieslēgties sakņu internetam, vai arī ar virtuālās realitātes briļļu palīdzību izpētīt ezera dzīles. Vienlaicīgi izstādē ir daudz dabisku elementu kā, piemēram, terārijs ar dzīviem kukaiņiem vai vitrīna ar Ķemeru purva augsnes urbumu šķērsgriezumā.