Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa muzeja ekspozīcijas projekts
2010

Dd project ir izstrādājis Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa muzeja ekspozīcijas saturisko un māksliniecisko koncepciju.

Interjera un pastāvīgās ekspozīcijas uzdevums ir radīt vidi Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa muzeja krājuma demonstrēšanai. Savukārt digitālā ekspozīcija interesantā veidā papildina muzeja saturu ar iespējām, ko dod jaunās tehnoloģijas. Piemēram, digitālajā ekspozīcijā iespējams aplūkot digitālā veidā restaurētus priekšmetus un virtuāli atjaunotas ēkas, kas nav saglabājušās līdz mūsdienām, kā arī redzēt, kā gadsimtu gaitā mainās pati Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīca.