Jēkabpils Vēstures muzeja ekspozīcijas projekti
2013

Dd project ir izstrādājis pastāvīgās un digitālās ekspozīcijas koncepciju vairākām Jēkabpils Vēstures muzeja zālēm. Pirmā veltīta Strūves ģeodēziskajam lokam, kas iekļauts arī UNESCO Pasaules un kultūras mantojuma sarakstā. Ekspozīcija stāsta par zemeslodes mērīšanu 19. gadsimtā, astronomu Strūvi un viņa saistību ar Jēkabpili. Otras zāles projekts veltīts vecticībnieku konfesijas mantojumu pilsētā. Ekspozīcijas uzdevums ir radīt pēc iespējas plašāku skatījumu par vecticībniekiem. Ekspozīciju konceptuāli plānots izveidot pēc „telpa telpā” principa – telpas iekšpusi iekārtot kā tipisku vecticībnieku dzīvojamo istabu, savukārt uz telpas ārsienām izvietot dažādus informācijas nesējus. Trešā ekspozīcijas zāle veltīta ražošanai un rūpniecībai Jēkabpils pilsētā laikā no 19.gs. līdz mūsdienām.