Heidara Alijeva Centrs Šeki, Azerbaidžānā
2014

Heidara Alijeva Centrs Šeki, Azerbaidžāna, ir daudzfunkcionāls kultūras centrs, kura uzdevums ir nostiprināt to, ko azerbaidžāņu tauta ir sasniegusi politiskajā un kultūras jomā laikā kopš neatkarības atgūšanas. Tas ir viens no centriem, kas pēdējos gados ir izveidoti dažādās Azerbaidžānas pilsētās vai reģionos un kas ir nosaukti Heidera Alijeva, Azerbaidžānas Republikas pirmā prezidenta, vārdā.

Dd project ir izveidojis pastāvīgo ekspozīciju muzejam, kas veido daļu no šī kultūras centra. Ekspozīcija sastāv no trijām, lielā mērā patstāvīgām izstādēm. Pirmā veltīta azerbaidžāņu nacionālā līdera Heidera Alijeva dzīvei, karjerai un politiskajam mantojumam. Otra izstāde, kas vienlaicīgi kalpo kā pāreja uz nākamo muzeja ekspozīcijas tēmu, ir veltīta Azerbaidžānas vēsturei pasaules vēstures kontekstā. Visbeidzot trešā muzeja izstāde stāsta par Šeki reģiona bagāto vēsturisko, etnogrāfisko un kultūras mantojumu. Strukturālais motīvs, kas vieno dažādās izstādes, ir aplis. Tas ir izmantots kā princips, kas organizē izstādes iekārtojumu un apmeklētāju pieredzi.