Heidara Alijeva Centrs Oguzā, Azerbaidžānā
2014

Dd project ir izveidojis pastāvīgas ekspozīcijas projektu kultūras centram Oguzā, Azerbaidžānā. Šis centrs ir radīts kā daļa no plašāka Azerbaidžānas Republikas valdības projekta, kura mērķis ir veicināt azerbaidžāņu valodas, vēstures, kultūras, nacionālo un garīgo vērtību saglabāšanu un uzplaukumu, kā arī apliecināt cieņu Heidera Alijeva, neatkarīgās Azerbaidžānas pirmā prezidenta, ieguldījumam valsts attīstībā.

Pastāvīgā ekspozīcija sastāv no trim daļām, kas saturiski ir lielā mērā neatkarīgas viena no otras. Sadaļa „Heiders Alijevs – Azerbaidžānas arhitekts” veltīta viņa dzīvei, karjerai un politiskajam mantojumam, šī izstādes daļa aizņem muzeja pirmo stāvu. Otrajā stāvā atrodas divas ekspozīcijas daļas – viena, kas veltīta Azerbaidžānas paklāju aušanas tradīcijai, un otra, kas stāsta par Oguzas reģiona etnogrāfisko un kultūras mantojumu. Dd project ir izveidojis muzeju ar savdabīgu un vienotu dizainu, vienlaicīgi akcentējot katras ekspozīcijas sadaļas īpašo raksturu.