Ekspozīcijas projekts par Latvijas zīdītājiem
2020

Latvijas Dabas muzejs ir viens no vecākajiem dabaszinātņu muzejiem Baltijā un lielākā sabiedrībai pieejamā dabas bagātību krātuve Latvijā. Dd studio izstrādātais meta projekts liek uzsvaru uz Dabas muzeja vērtību saglabāšanu, iekļaujot modernu pieeju eksponātu izcelšanai, integrējot mūsdienīgus tehnoloģiju risinājumus.

Ekspozīcijas mērķis ir dot apmeklētājiem iespēju iepazīties ar Latvijas zīdītājdzīvnieku daudzveidību, iepazīstināt ar dzīvnieku izskata sezonālo raksturu, stāstīt par Vašingtonas konvenciju, un, izmantojot mūsdienīgus un interaktīvus izzinoši-izglītojošus izteiksmes līdzekļus, veicināt apmeklētāju izpratni par Latvijas un pasaules dzīvnieku daudzveidību, izplatību atkarībā no ģeogrāfiskajiem, klimatiskajiem un ekoloģiskajiem apstākļiem, pasniedzot izzinošo materiālu tēlainā un vizuāli uzrunājošā veidā.