Dzejnieka Imanta Ziedoņa muzeja projekts
2015

Atsaucoties fonda Viegli aicinājumam, Dd project izstrādājis izcilā latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa muzeja projektu, kas ietver centrālo ekspozīcijas ēku Krimuldas novadā, Ziedoņa ceļus, uz kuriem izvietoti vides un digitāli objekti, un Ziedoņa bibliotēku Rīgā. Muzeja forma ir ceļš – visas muzeja sastāvdaļas var skatīt kā vienotu ceļu tīklu gan Latvijā, gan ārpus tās. Uz ceļiem atrodami krustpunkti – muzejs, bibliotēka, vides objekti vai paviljoni.

Saturiski apvienojot gan būtiskāko informāciju par Ziedoņa dzīvi un darbiem, gan pieeju viņa darbu fragmentiem ar muzeja apmeklētāja iesaisti un līdzdarbošanos, tiek noturēts līdzsvars starp muzeja kā memoriālas vietas funkcijām un jaunradi.