Anatomijas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas projekts
2017

RSU Anatomijas muzeja pamatā ir prof. Jēkaba Prīmaņa 1920.–30. gados izveidotā anatomisko preparātu kolekcija, kura radīs jaunu mājvietu restaurētajā zirgu stallī. Dd izstrādātā muzeja ekspozīcijas koncepcija paredz saglabāt kolekcijas vēsturisko auru un izmantot klasiska anatomijas muzeja iekārtošanas principu, vienlaicīgi izveidojot tai mūsdienīgu multimediālo ietvaru, kas padarītu kolekciju vizuāli iespaidīgāku, lietotājam draudzīgāku, piešķirtu tās saturam papildus dimensijas un bagātinātu iespējas šo saturu komunicēt dažādām auditorijām.

Ekspozīcijai atvēlēts ēkas pirmais un pagraba stāvs, kur apskatāmi kolekcijā esošie anatomijas un antropoloģijas eksponāti. Eksponāti pamatā izstādīti autentiskajos, 20. gadsimta pirmajā pusē izgatavotajos skapjos un ir grupēti tematiski. Apmeklētājiem ir iespēja izmantot mobilo aplikāciju, kurā var iegūt papildus informāciju par tēmu kopumā un interesantākajiem eksponātiem. Tādā veidā apmeklētāji var netraucēti aplūkot pašus eksponātus, bet viņu rīcībā ir dota virtuāla infrastruktūra, kuru jebkurā mirklī apmeklētājs var izmantot, lai noorientētos ekspozīcijā vai iegūtu papildus informāciju.

Ēkas otrajā stāvā ir mainīgo izstāžu zāle, semināru telpa un muzejpedagoģijas klase.